Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 28 maja 2024
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
pochmurno
24°C

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MOPS W NOWYM WIŚNICZU

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym Pani/Panu prawach.

    1. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, Rynek 16, 32-720 Nowy Wiśnicz, e-mail: biuro@mops-wisnicz.pl.
    2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Patrycja Powroziewicz-Wrona, adres e-mail: iod@nowywisnicz.pl.

    3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
        a) przyznania lub odmowy przyznania świadczeń/dodatków w zakresie: 
            ▪ ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 
            ▪ ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
            ▪ ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. 
            ▪ ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r.
            ▪ ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.
            ▪ ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.
            ▪ ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. 
            ▪ ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.
            ▪ ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. 
            ▪ ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
            ▪ ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. 
            ▪ ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. 
            ▪ ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. 
            ▪ ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
            ▪ ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. 
        b) prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. 
        c) przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. 
        d) wspierania rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. 
        e) realizacji rządowego programu „Dobry start” na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” z dnia 30 maja 2018 r. 
        f) realizacji wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
        g) Wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
        h) realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym – na podstawie art. 2 ust 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10n pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
        i) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na podstawie 29-30 tejże ustawy. 
        j) usprawnienia kontaktu z Interesantem w przypadku podania danych kontaktowych taki jak numer telefonu i adres e-mail, na podstawie zgody osoby fizycznej .
    4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w konsekwencji ich przetwarzania w celach o których mowa w pkt. III mogą być m.in.: organy administracji publicznej, Policja, Prokuratura, sądy, komornicy, ZUS, KRUS, banki, dostawcy oprogramowania, inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
    5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. III, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Dane osobowe podane na podstawie zgody osoby fizycznej przetwarzane są do momentu wycofania zgody na przetwarza danych osobowych.
    6. Na mocy przepisów prawa przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

    7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem ich przetwarzaniu. Organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

    8. Administrator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od Interesantów lub od innych organów państwowych w ramach prowadzonych postępowań na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

    9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne.
    10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
    11. Przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie będzie procesem zautomatyzowanym, a dane nie będą podlegały profilowaniu. 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.