Home » Posts tagged 'mops'

Tag Archives: mops

Poszukiwany fizjoterapeuta

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu poszukuje fizjoterapeuty/rehabilitanta medycznego chętnego do świadczenia Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – szczegóły w załączonych plikach PDF.

zap_of_5024_5_10_2020

zap_of_5025_4_11_2020

Wznowienie działalności Punktu Konsultacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu informuje, iż wznowiono możliwość osobistego kontaktu z specjalistami udzielającymi porad w GMINNYM PUNKCIE KONSULTACYJNO – INFORMACYJNYM DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN ORAZ DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W NOWYM WIŚNICZU. Tymczasowa siedziba punktu zlokalizowana jest w budynku „Starej Szkoły” w Nowym Wiśniczu, ul Kościelna 2.

W Punkcie przyjmują:

– Terapeuta uzależnień

w każdy wtorek od 16:00 do 18:00

– Pracownik socjalny

w każdy czwartek od 13:00 do 15:00

– Radca prawny

w każdy piątek od 9:00 do 11:00

– Psycholog

w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca od 13:00 do 17:00 (w czerwcu wyjątkowo w drugą i czwartą)

– członek GKRPA

7 lipca i 6 października od 15:00 do 16:00

Ponadto w Ośrodku Zdrowia w Nowym Wiśniczu (I piętro), ul. Podzamcze 4 w każdą drugą środę oraz ostatni piątek miesiąca w godzinach od 12:00 do 17:00 przyjmuje psycholog.

Ze względu na aktualnie obowiązujący stan sanitarno-epidemiologiczny prosimy o zachowanie środków ostrożności (przede wszystkim zachowanie zasad higieny i przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa). Po przybyciu do siedziby Punktu prosimy skorzystać z dzwonka umieszczonego przy głównym wejściu do obiektu i oczekiwać na podejście pracownika.

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do korzystania z pomocy. Jednocześnie informujemy, iż porady udzielane przez terapeutę, psychologów oraz radcę prawnego są całkowicie nieodpłatne dla mieszkańców naszej gminy, a osoby zgłaszające się po pomoc mogą liczyć na fachową pomoc i pełną dyskrecję.

Awaria sieci telefonicznej

W związku z czasowymi problemami z łącznością telefonii stacjonarnej na nr 14 68 509 42 prosimy o kontakt pod nr tel 14 61 283 07. Za utrudnienia przepraszamy.

Tymczasowa zmiana siedziby ośrodka

Informujemy o nowej-tymczasowej lokalizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu. Od 21 kwietnia br. siedzibą MOPS jest budynek dawnej szkoły zlokalizowany przy ulicy Kościelnej 2 w Nowym Wiśniczu. Dotychczasowe nr telefonów do ośrodka oraz pozostałe dane kontaktowe nie ulegają zmianie. Za utrudnienia przepraszamy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościelna 2
32-720 Nowy Wiśnicz

tel. 14 68 509 42
tel. 14 61 283 07
e-mail: biuro@mops-wisnicz.pl

fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne
tel. 531 467 969
tel. 531 626 908

Dystrybucja maseczek ochronnych

Dzięki wspaniałej inicjatywie szycia maseczek ochronnych, jakiej podjęły się mieszkanki naszej gminy i wielkiemu ich zaangażowaniu Gmina Nowy Wiśnicz, za pośrednictwem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazała mieszkańcom (osobom starszym, samotnym, podopiecznym MOPS) maseczki bawełniane wielokrotnego użytku.
Mieszkańcy gminy, którzy mają trudność w ich pozyskaniu mogą otrzymać je bezpłatnie zgłaszając się do Urzędu Miejskiego oraz Ośrodków Zdrowia w Nowym Wiśniczu, Królówce i Muchówce. Maseczki będą wydawane do wyczerpania zapasów.

Jednorazowa zmiana godzin pracy

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2020 r., tj. Wielki Piątek Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu czynny jest do godz. 12.00.

Dystrybucja żywności POPŻ

nagłówek promocyjny popż
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 26-27 marca br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu przy doniosłym wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowego Wiśnicza prowadził dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Dostawami zostało objętych 225 osób w 76 rodzinach. Łącznie osobom skierowanym przekazano prawie 5 ton produktów żywnościowych. W paczkach znalazły się: groszek z marchewką, fasola biała, makaron jajeczny, koncentrat pomidorowy, mleko UHT, ser podpuszczkowy, powidła śliwkowe, sok jabłkowy, filety z makreli, szynka drobiowa, cukier biały i olej rzepakowy.

 

 

Zapewnienie żywności dla osób objętych kwarantanną

Procedura zapewnienia żywności dla osób objętych kwarantanną:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje informacje z SANEPID o osobie/rodzinie objętej kwarantanną.
  • Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązuje kontakt telefoniczny z osobą/rodziną objętą kwarantanną i ustala czy istnieje potrzeba udzielenia pomocy w postaci żywności.
  • W przypadku :
    • osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza kwoty 1402,00 zł netto,
    • osób w rodzinach, których dochód nie przekracza kwoty 1056,00 zł netto na osobę w rodzinie,

możliwe jest przygotowanie bezpłatnej pomocy z Banku Żywności – wyłącznie w formie żywności.

  • Paczka jest dostarczana do miejsca odbywania kwarantanny przez wyznaczone służby.

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla chorych i ich rodzin, a także dla każdego, kto nie radzi sobie w obecnej sytuacji zagrożenia wywołanego epidemią z terenu Gminy Nowy Wiśnicz.

(więcej…)

Ograniczenia w pracy Ośrodka

U W A G A

Na czas trwania stanu epidemii z uwagi na państwa i pracowników bezpieczeństwo zawieszamy bezpośrednią obsługę interesantów.

(więcej…)