Home » Czyste Powietrze 2.0

Ważne daty

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
p
w
ś
c
p
s
n
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Czyste Powietrze 2.0

czyste_powietrze_logo

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Dla mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz właściwą jednostką ws. wydawania zaświadczeń jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Wniosek powinien zostać złożony na stosownym formularzu.

Wzory formularza wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (docx i pdf):

Gdzie można złożyć wniosek?

  • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu,
  • za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, Rynek 16, 32-720 Nowy Wiśnicz,
  • za pośrednictwem platformy e-puap – podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym – na skrytkę:  /mopsnowywisnicz/SkrytkaESP.

Podstawa prawna:
Art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Czyste Powietrze to ogólnopolski program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Więcej można o nim przeczytać na rządowej stronie www.czystepowietrze.gov.pl.