Home » Przeciwdziałanie przemocy » Infrastruktura instytucji, podmiotów i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Infrastruktura instytucji, podmiotów i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

1. Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne 2022 r. (pobierz)
2. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne 2022 r. (pobierz)
3. Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 2022 r. (pobierz)
4. Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2022 r. (pobierz)
5. Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego 2022 r. (pobierz)
6. Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia- stan na 1 czerwca 2022 r. (pobierz)
7. Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. (pobierz)