Home » Aktualności » Program „Wspieraj Seniora” przedłużony na I kwartał 2021 r.

Program „Wspieraj Seniora” przedłużony na I kwartał 2021 r.

Logo Wspieraj Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu informuje, ze Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłużyło realizację programu „Wspieraj Seniora” na I kwartał 2021 r.

Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczaniu zakupów zgodnie z wskazanym przez seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Program jest skierowany do osób po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt przez infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu 14 61 283 07
Kliknij po więcej informacji.