Home » Aktualności » POPŻ 2014-2020 – Informacja

POPŻ 2014-2020 – Informacja

nagłówek promocyjny popż

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

 • 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Nowy Wiśnicz przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej, której rolę pełni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają on formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2020

Podprogram 2020 jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: styczeń 2021 – sierpień 2021
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2020 obejmuje żywność o łącznej wartości ok. 42,27 kg na osobę, w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:
  • groszek z marchewką 3,2 kg,
  • koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
  • buraczki wiórki 1,40 kg,
  • powidła śliwkowe 1,50 kg,
  • mus jabłkowy 1,44 kg,
 2. Artykuły skrobiowe:
  • makaron jajeczny 5 kg,
  • płatki owsiane 1 kg,
  • ryż biały 2 kg,
  • kasza jęczmienna 1,50 kg,
  • herbatniki maślane 0,40 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  • mleko UHT 7 l,
  • ser podpuszczkowy dojrzewający 1,6 kg
 4. Artykuły mięsne:
  • szynka drobiowa 2,40 kg,
  • szynka wieprzowa 1,80 kg,
  • pasztet drobiowy 0,32 kg,
  • filet z makreli w oleju 1,19 kg,
 5. Cukier:
  • cukier biały 4kg,
  • Miód nektarowy 0,50 kg
 6. Tłuszcze:
  • olej rzepakowy 4 l,
 7. Dania gotowe:
  • Fasolka po bretońsku 1,40 kg.

Podsumowanie Podprogramu 2019

W ramach Podprogramu 2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem żywnościowym 258 osób przekazując 18,84275 ton żywności w formie 934 paczek.

Podsumowanie Podprogramu 2018

W ramach Podprogramu 2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem żywnościowym 267 osób przekazując 8,44884 ton żywności w formie 522 paczek.

We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

Dodatkowo, obok dystrybucji paczek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował działania towarzyszące niefinansowe takie jak: objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, praca socjalna, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kierowanie do środowiskowych domów samopomocy, kierowanie do domów pomocy społecznej, porady psychologiczne i prawne oraz paczki wigilijne.