Home » Aktualności » Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu poszukuje pracownika
na stanowisko pracownik socjalny.


I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. obywatelstwo polskie;
2. wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego;
3. obsługa komputera
4. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
• ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
• posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
• w okresie pomiędzy 1.10.2008 roku a 31.12.2013 roku rozpoczęła i zakończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz.U.2008, Nr 27, poz. 158 z późn.zm.) lub
• przed 01.01.2007 roku otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów lub
• przed 01.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymała dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny lub
• przed 01.01.2008 roku ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub
• przed 01.05.2004 roku ukończyła studia wyższe licencjackie lub magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia lub
• przed 01.05.2004 roku rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, które ukończyła.
II. WYMAGANIA DODATKOWE:
1. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”;
2. posiadanie prawa jazdy kat. B;
3. samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, systematyczność;
4. wysoka kultura osobista, komunikatywność, empatia, sumienność;
5. odporność na stres;
6. umiejętność pracy w zespole;
7. doświadczenie w pracy pracownika socjalnego.

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. CV, list motywacyjny,
2. kserokopia dokumentacji potwierdzającej wykształcenie,
3. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją”.

Szczegółowe informacje w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, Rynek 16, 32-720 Nowy Wiśnicz lub pod numerem telefonu: 14 68 509 42.
Osoba do kontaktu: Aneta Feliksiak

 


Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *