Home » Aktualności » Dodatek elektryczny dla gospodarstw ogrzewanych energią elektryczną

Ważne daty

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
p
w
ś
c
p
s
n
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dodatek elektryczny dla gospodarstw ogrzewanych energią elektryczną

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Dodatek wynosi:

 • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
 • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje  PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,
 • gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV,
 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
 • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
 • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Wnioski o dodatek elektryczny można składać w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

GDZIE POBRAĆ WNIOSEK

JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, Rynek 16, 32 –720 Nowy Wiśnicz od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka od
  poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
 • za pomocą poczty tradycyjnej,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) (wniosek winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym z wykorzystaniem profilu zaufanego).:
  • ePUAP: /mopsnowywisnicz/SkrytkaESP

UWAGA – istnieje możliwość wrzucenia wypełnionego wniosku do skrzynki wrzutowej znajdującej się w drzwiach pokoju zlokalizowanego na parterze siedziby MOPS (korytarz, przy wejściu głównym) w czasie poza godzinami pracy Ośrodka czyli po godz. 15.00, oraz w dni wolne od pracy.

Kontakt z MOPS Nowy Wiśnicz – 14 61 283 07, 14 67 727 11