Home » Aktualności » UWAGA! Zgłaszanie zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do CEEB

Ważne daty

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
p
w
ś
c
p
s
n
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

UWAGA! Zgłaszanie zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do CEEB

Szanowni Mieszkańcy!
W ślad za Komunikatem Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł
ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
informuje, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła oraz
wykorzystywanego paliwa wymaga złożenia nowej deklaracji do
CEEB. Korekta już złożonej deklaracji jest możliwa tylko w
przypadku pomyłki pisarskiej np. literówki w imieniu lub
nazwisku lub w kodzie pocztowym.
Deklaracja CEEB jest oświadczeniem woli, które wywołuje
określony skutek prawny i jej prawdziwość może być
weryfikowana.
GUNB przypomina, że deklarację do CEEB składa się pod groźbą
odpowiedzialności karnej. Złożenie deklaracji, która zawiera
nieprawdziwe dane może stanowić przestępstwo z Kodeksu
Karnego.
Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu.

ceeb_komunikat_gunb