Home » Aktualności » UWAGA – DOTYCZY WNIOSKÓW O DODATEK WĘGLOWY SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Ważne daty

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
p
w
ś
c
p
s
n
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

UWAGA – DOTYCZY WNIOSKÓW O DODATEK WĘGLOWY SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zgodnie z art. 2 ust. 13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. 1692) wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Przepis ten zaś stanowi, że środki komunikacji elektronicznej są to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

W przypadku wniosków złożonych w ten sposób opatruje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego (art. 12 pkt. 14 ustawy).

W związku z powyższym za prawidłowo złożone należy uznać tylko te wnioski, które wpłynęły drogą elektroniczną, a załączony do nich plik zawierający właściwą treść wniosku (doc,docx, pdf) został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzony za pośrednictwem profilu zaufanego.

Dlatego też prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi aby załączane do korespondencji (email, epupap) pliki zawierające treść wniosku spełniały wymagania zawarte w powyższych przepisach.

Podpisu pliku za pośrednictwem profilu zaufanego można dokonać za pośrednictwem portalu gov.pl pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany