Home » Aktualności » DODATEK WĘGLOWY – 3 tys. zł dla gospodarstw domowych

Ważne daty

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
p
w
ś
c
p
s
n
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

DODATEK WĘGLOWY – 3 tys. zł dla gospodarstw domowych

Informujemy, że można już składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia – dodatek
węglowy – ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692).

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym bez względu na dochód, dla których
głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe –
zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85%
węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe
  jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe
  wieloosobowe).

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.

GDZIE POBRAĆ WNIOSEK

JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, Rynek 16, 32 –
  720 Nowy Wiśnicz od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka od
  poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
 • za pomocą poczty tradycyjnej,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18
  lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) (wniosek winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym z wykorzystaniem profilu zaufanego).:

  • ePUAP: /mopsnowywisnicz/SkrytkaESP

UWAGA – istnieje możliwość wrzucenia wypełnionego wniosku do skrzynki wrzutowej znajdującej
się w drzwiach pokoju zlokalizowanego na parterze siedziby MOPS (korytarz, przy wejściu głównym) w czasie poza
godzinami pracy Ośrodka czyli po godz. 15.00, oraz w dni wolne od pracy.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na
miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Zgodnie z art. 2 ust 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692)
dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego
zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców
niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Więcej informacji pod linkami zamieszczonymi poniżej:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001692

Kontakt z MOPS Nowy Wiśnicz – 14 61 283 07, 14 67 727 11