Home » Aktualności » „Weekend dla Ukrainy” w ZUS

Ważne daty

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
p
w
ś
c
p
s
n
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

„Weekend dla Ukrainy” w ZUS

W najbliższy weekend, 26-27 marca br. w godz. 9.00-15.00, Oddział ZUS w Tarnowie oraz Inspektorat ZUS w Bochni organizuje akcję WEEKEND DLA UKRAINY. Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po 23 lutego br. w związku z działaniami wojennymi mogą złożyć wnioski o świadczenia dla rodziny.
Natomiast  31 marca 2022 r. (w czwartek) w piwnicach Ratusza Miejskiego w Nowym Wiśniczu będzie pełnił dyżur pracownik ZUS, który pomoże obywatelom Ukrainy  w złożeniu elektronicznego wniosku o 500 plus.
Obywatele Ukrainy, zainteresowani złożeniem wniosku proszeni są o zabranie:
  * dokumentu potwierdzającego nadanie numeru PESEL zarejestrowanego w systemie UKR,
  * polskiego numer telefonu komórkowego – bezpłatne startery dla Uchodźców z Ukrainy dostępne są w urzędach pocztowych w całej Polsce,
  * adresu poczty elektronicznej (e-mail),
  * polskiego numeru rachunku bankowego, na który przekazywane będą świadczenia (konieczne jest założenie konta w banku działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane ze wsparciem.

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny.
Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja od kiedy można składać wnioski, będzie wkrótce podana na stronie internetowej ZUS.
Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny?
Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:
•    jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
•    jej pobyt w Polsce jest legalny,
•    ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
•    ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny
Ważne!
Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r.) dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.
Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.
Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.
Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS?
•    na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+).
Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.
•    na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy,  które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO).
Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.
•    do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) – na:
•    dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
•    dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
•    na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości
Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.
Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.
•    300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+).
Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.
Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:
•    polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
•    adres mailowy osoby,
•    polski numer telefonu,
•    numer rachunku bankowego w Polsce.

ulotka Świadczenia rodzinne UA print

ulotka Świadczenia rodzinne UA elektro

UKR