Home » Strona główna

Category Archives: Strona główna

Ważne daty

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
p
w
ś
c
p
s
n
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 – świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny

Świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy) 

 • terminy składania wniosków

• od 01.08.2023 r. można składać wnioski w formie papierowej o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, który rozpocznie się 01.11.2023 r.;

• wnioski w formie elektronicznej można składać od 01.07.2023 r. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia;

• 30.11.2023r. to data, kiedy należy najpóźniej złożyć wniosek, aby nie stracić świadczeń za listopad.

 • terminy wypłat

po ustaleniu prawa do świadczeń wnioski złożone:

• do dnia 31.08.2023 r. będą wypłacone do 30.11.2023 r.;

• od 01.09.2023r. do 31.10.2023r. będą wypłacone do 31.12.2023r.;

• od 01.11.2023 do 31.12.2023r. będą wypłacone do 29.02.2024r. ( wnioski złożone w grudniu nie będą obejmowały wyrównania od listopada – liczy się wówczas miesiąc wpływu wniosku).

 • w jakiej formie złożyć wniosek

•  papierowej – wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinny można pobrać w siedzibie MOPS Rynek 16 lub ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki—wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022. Przed złożeniem należy sprawdzić czy wszystkie rubryki są uzupełnione, a wniosek podpisany;

• elektronicznie pomocą platformy Emp@tia. Nie można składać wniosków za pomocą poczty elektronicznej.

 • dokumenty 

•  w przypadku zmiany w zatrudnieniu wszystkie pit-y za 2022 r. (od pracodawcy, z ZUS i inne), również uczniów odbywających praktyki w szkole branżowej, Świadectwa pracy, umowy zlecenie, decyzje z urzędu pracy;

•  zaświadczenie o dochodzie uzyskanym – dotyczy zmiany pracy od 1 stycznia 2023 r. do nadal) – więcej informacji w tut. dziale;

•  nakaz płatniczy za 2022 r.;

•  wyrok orzekający rozwód lub separację;

•  w przypadku rodzin, które pobierały np. zasiłki chorobowe z KRUS, stypendium socjalne należy podać kwotę tych świadczeń za 2022r.

 • kryterium dochodowe 

•  674,00 zł;

• 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne;

•  w przypadku, gdy dochód rodziny przekracza kryterium zastosowanie ma mechanizm złotówka za złotówkę.

 

Fundusz alimentacyjny

 • terminy składania wniosków

•  od 01.08.2023 r. można składać wnioski w formie papierowej na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, który rozpocznie się 01.10.2023 r.;

•  wnioski w formie elektronicznej można składać od 01.07.2023 r. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia;

•  31.10.2023r. to data, kiedy należy najpóźniej złożyć wniosek, aby nie stracić świadczeń za październik.

 • terminy wypłat

po ustaleniu prawa do świadczeń wnioski złożone:

•  do dnia 31.08.2023 r. będą wypłacone do 31.10.2023 r.;

•  od 01.09.2023r. do 30.09.2023r. będą wypłacone do 30.11.2023r.;

•  od 01.10.2023 do 31.10.2023r. będą wypłacone do 31.12.2023r.(wnioski złożone w grudniu nie będą miały wyrównania od listopada);

•  od 01.11.2023 do 30.11.2023r. będą wypłacone do 31.01.2024r.(wnioski złożone w listopadzie nie będą miały wyrównania od października);

•  od 01.12.2023 do 31.01.2024r. będą wypłacone do 29.02.2024r.

 • w jakiej formie złożyć wniosek

•  papierowej – wniosek można pobrać w siedzibie MOPS Rynek 16 lub ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki—wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022. Przed złożeniem należy sprawdzić czy wszystkie rubryki są uzupełnione, a wniosek podpisany;

• elektronicznie pomocą platformy Emp@tia. Nie można składać wniosków za pomocą poczty elektronicznej.

 • dokumenty

•  zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych;

•  w przypadku zmiany w zatrudnieniu wszystkie pit-y za 2022 r. (od pracodawcy, z ZUS i inne), również uczniów odbywających praktyki w szkole branżowej, Świadectwa pracy, umowy zlecenie, decyzje z urzędu pracy;.

•  zaświadczenie o dochodzie uzyskanym – dotyczy zmiany pracy od 1 stycznia 2023 r. do nadal) – więcej informacji w tut. dziale;

•  nakaz płatniczy za 2022 r.;

•  wyrok orzekający rozwód lub separację;

•  w przypadku rodzin, które pobierały np. zasiłki chorobowe z KRUS, stypendium socjalne należy podać kwotę tych świadczeń za 2022r.

 • kryterium dochodowe

•  1.209,00 zł;

•  w przypadku, gdy dochód rodziny przekracza kryterium zastosowanie ma mechanizm złotówka za złotówkę.

Szczegółowe  informacje dotyczące prawa do wyżej wymienionych świadczeń dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne 

Lodówka społeczna – dziel się i częstuj

Dnia 6 czerwca br. z tyłu budynku, w którym swoją siedzibę ma Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu w obecności Burmistrza Nowego Wiśnicza – Małgorzaty Więckowskiej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej – Marcina Korty odbyło się oficjalne otwarcie lodówki społecznej. Ideą przewodnią tego przedsięwzięcia jest rozwój pomocy społecznej poprzez wsparcie osób potrzebujących oraz zapobieganie marnotrawieniu jedzenia.
Jak wynika z badań w Polsce rocznie marnuje się blisko 5 ton żywności. W odpowiedzi na zgłaszane przez pracowników MOPS potrzeby mieszkańców gminy w tym zakresie zrodził się pomysł poszerzenia oferty pomocowej o wsparcie rzeczowe organizowane w oparciu o społeczność lokalną. Pomysł ten zmaterializował się w formie uruchamianej właśnie lodówki społecznej.
Mając na uwadze lokalny wymiar inicjatywy zachęcamy mieszkańców oraz przedsiębiorców do włączenia się w akcję DZIEL SIĘ I CZĘSTUJ.
Dostęp do lodówki jest całodobowy – usytuowana jest ona od strony ul. Kmitów (z tyłu budynku siedziby MOPS).
Aby skorzystać z lodówki społecznej, nieodpłatnej, najpierw należy zapoznać się z jej regulaminem.
Lodówka społeczna powstała dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Wojewody Małopolskiego w ramach umowy na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu składa podziękowania pracownikom Zakładu Usług Komunalnych za wsparcie włożone w przygotowanie miejsca oraz montaż lodówki.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1410,00 zł dla osoby w rodzinie,

(więcej…)

Zapytanie ofertowe – Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu poszukuje świadczeniodawców do świadczenia usług w ramach programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 – szczegóły w załączonym pliku PDF.

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 wzór oferty wraz z oświadczeniami

Załącznik nr 2 – Oświadczenie RODO

Jednorazowa zmiana godzin pracy

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 07.04.2023 r., tj. Wielki Piątek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu czynny do godz. 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zapytanie ofertowe – fizjoterapeuta/rehabilitant

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu poszukuje fizjoterapeuty/rehabilitanta medycznego chętnego do świadczenia Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – szczegóły w załączonym pliku PDF.

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Dodatek elektryczny dla gospodarstw ogrzewanych energią elektryczną

(więcej…)

Dot. dodatku węglowego oraz Dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu przypomina, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać w siedzibie Ośrodka w Nowym Wiśniczu, Rynek 16, 32-720 Nowy Wiśnicz:

– osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

– poprzez skrzynkę na korespondencje umieszczoną w drzwiach pomieszczenia Działu Świadczeń, Rodzinnych i Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego zlokalizowanego na parterze budynku – całodobowo, we wszystkie dni tygodnia,

Dodatkowo wnioski można składać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (m. in. ePUAP – /mopsnowywisnicz/SkrytkaESP) – przy czym należy zwrócić szczególną uwagę aby załączony do nich plik zawierający właściwą treść wniosku (doc,docx, pdf) został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzony za pośrednictwem profilu zaufanego.

(więcej…)

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022, poz. 1967) przewiduje możliwość ubiegania się o dodatek w przypadku gdy głównym źródłem ciepła w gospodarstwie domowym jest:

 • piec lub inne urządzenie zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy
 • kocioł olejowy
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zatem dodatek nie przysługuje w przypadku zużywania tzw. gazu ziemnego.

(więcej…)

Dystrybucja żywności POPŻ – wrzesień 2022 r.

nagłówek promocyjny popż
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 w dniu 20 września 2022 r. objął wsparciem żywnościowym 272 osób z 96 rodzin z Gminy Nowy Wiśnicz przekazując im 3 035,24 kg żywności. Paczki zawierały między innymi: groszek z marchewką, makaron jajeczny, mleko UHT, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy, filet z makreli w oleju.

(więcej…)