Home » Articles posted by mopswisnicz

Author Archives: mopswisnicz

Dystrybucja żywności POPŻ – marzec 2021 r.

nagłówek promocyjny popż

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w dniu 01 marca 2021 r. objął wsparciem żywnościowym 253 osoby z 89 rodzin z Gminy Nowy Wiśnicz przekazując im 4.919,22 kg żywności. W skład wydawanych paczek weszły: groszek z marchewką, makaron jajeczny świderki, koncentrat pomidorowy, mleko UHT, ser podpuszczkowy, powidła śliwkowe, kasza jęczmienna, płatki owsiane, szynka drobiowa, filet z makreli w oleju, olej rzepakowy, cukier biały, fasolka po bretońsku, buraczki wiórki. Kolejne wydanie żywności planowane jest na maj br.

(więcej…)

Program „Wspieraj Seniora” przedłużony na I kwartał 2021 r.

Logo Wspieraj Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu informuje, ze Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłużyło realizację programu „Wspieraj Seniora” na I kwartał 2021 r.
(więcej…)

500+ – informacje

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy pakiet informacyjny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dotyczący naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500 plus.
Od 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Aby uzyskać prawo do świadczenia od 1 czerwca tego roku, wnioski będzie można składać już od 1 lutego drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia – drogą tradycyjną.

(więcej…)

Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Logo EFS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Szkolenie jest organizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”.
Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich a jego celem jest promocja rodzicielstwa zastępczego oraz wspieranie rodzin zastępczych i pozostających pod ich opieką dzieci.

Czas rozpoczęcia szkolenia będzie zależny od sytuacji epidemicznej w Polsce oraz liczby osób chętnych, które zadeklarują udział w szkoleniu.

(więcej…)

TERMINY – WNIOSKI 500 PLUS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu informuje, że od 1 lutego br. można ubiegać się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022.

W lutym i marcu można składać wyłącznie wnioski elektroniczne za pomocą:

Wnioski papierowe będą przyjmowane od 1 kwietnia 2021 r. Jednak z uwagi na trwającą epidemię zalecamy składanie wniosków elektronicznych.

Jednocześnie informujemy, że do końca maja 2021 r. wypłacane są świadczenia wychowawcze przyznane na bieżący okres zasiłkowy.

POPŻ 2014-2020 – Informacja

nagłówek promocyjny popż

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

 • 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Nowy Wiśnicz przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej, której rolę pełni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają on formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2020

Podprogram 2020 jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: styczeń 2021 – sierpień 2021
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2020 obejmuje żywność o łącznej wartości ok. 42,27 kg na osobę, w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:
  • groszek z marchewką 3,2 kg,
  • koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
  • buraczki wiórki 1,40 kg,
  • powidła śliwkowe 1,50 kg,
  • mus jabłkowy 1,44 kg,
 2. Artykuły skrobiowe:
  • makaron jajeczny 5 kg,
  • płatki owsiane 1 kg,
  • ryż biały 2 kg,
  • kasza jęczmienna 1,50 kg,
  • herbatniki maślane 0,40 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  • mleko UHT 7 l,
  • ser podpuszczkowy dojrzewający 1,6 kg
 4. Artykuły mięsne:
  • szynka drobiowa 2,40 kg,
  • szynka wieprzowa 1,80 kg,
  • pasztet drobiowy 0,32 kg,
  • filet z makreli w oleju 1,19 kg,
 5. Cukier:
  • cukier biały 4kg,
  • Miód nektarowy 0,50 kg
 6. Tłuszcze:
  • olej rzepakowy 4 l,
 7. Dania gotowe:
  • Fasolka po bretońsku 1,40 kg.

Podsumowanie Podprogramu 2019

W ramach Podprogramu 2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem żywnościowym 258 osób przekazując 18,84275 ton żywności w formie 934 paczek.

Podsumowanie Podprogramu 2018

W ramach Podprogramu 2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem żywnościowym 267 osób przekazując 8,44884 ton żywności w formie 522 paczek.

We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

Dodatkowo, obok dystrybucji paczek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował działania towarzyszące niefinansowe takie jak: objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, praca socjalna, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kierowanie do środowiskowych domów samopomocy, kierowanie do domów pomocy społecznej, porady psychologiczne i prawne oraz paczki wigilijne.

W sylwestra MOPS czynny do 13:00

Informujemy, że 31 grudnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu będzie czynny do godziny 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

„Program wyrównywania różnic między regionami III” realizowany w 2021 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje, że trwa nabór wniosków dotyczących „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na 2021 rok.

Wnioski Projektodawców dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 21 grudnia 2020 r. do 15 lutego 2021 r. w siedzibie PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5;

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

Ze środków PFRON przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

 1. obszaru A – na inwestycje w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne;

 2. obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

 3. obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

 4. obszaru D – na likwidację barier transportowych;

 5. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

 6. obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

 7. obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresatami pomocy mogą być dla:

 1. obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

 2. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

 3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

 4. obszaru D (likwidacja barier transportowych):

  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

 5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

 6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

 7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Szczegółowe informacje nt. programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2021-roku/

Program wyrównywania różnic między regionami III” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.

Wsparcie Opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych na terenie powiatu bocheńskiego

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą Fundacji Znajdź Pomoc:
Fundacja Znajdź Pomoc w partnerstwie CHANGE4GOOD NOT-FOR-PROFIT zaprasza do nowoutworzonego Centrum Wsparcia Opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych na terenie powiatu bocheńskiego.

Jesteś opiekunem nieformalnym osoby niesamodzielnej*

lub jesteś osobą niesamodzielną**??

ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W NASZYM PROJEKCIE!

W ramach projektu oferujemy:

 1. Wsparcie “menagera opieki”- lokalnego koordynatora opieki
 2. Konsultacje indywidualne z psychologiem/prawnikiem/pedagogiem/rehabilitantem.
 3. Kursy opieki nad osobą zależną.
 4. Warsztaty dotyczące obsługi platformy – opiekunowie osób zależnych przejdą szkolenia z zakresu funkcjonowania platformy poświęconej opiekunom nieformalnym/faktycznym osób niesamodzielnych i opiece, integrujących dostępne informacje.
 5. Grupy wsparcia.
 6. Treningi psychospołeczne dla opiekunów.
 7. Opiekuna osoby zależnej.
 8. Asystenta osoby niepełnosprawnej.
 9. Turnusy wytchnieniowe.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

Szczegóły pod nr tel. 662 598 232

e-mail:

Biuro projektu: ul. Partyzantów 23, 32-700 Bochnia

* Opiekun faktyczny (nieformalny) – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny, sąsiad. Pojęcie opiekuna faktycznego i opiekuna nieformalnego należy traktować tożsamo. Osoby, które pobierają zasiłki z tytułu opieki nad osobami zależnymi spełniają definicje opiekuna faktycznego. Wsparcie przyznane osobie niesamodzielnej np. dodatek czy zasiłek pielęgnacyjny, nie stanowi wynagrodzenia dla opiekuna.

** osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Jest to osoba, u której z powodu naruszenia funkcji organizmu stwierdza się ograniczenia aktywności powodujące konieczność długotrwałego albo stałego wsparcia innej osoby w celu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

Przedświąteczne wsparcie

W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia tradycją już stała się coroczna organizacja wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Niestety, z uwagi na panującą pandemię tego roku nie udało się wspólnie zasiąść przy wigilijnym stole.
Wsparcie w postaci świątecznych paczek oraz ciepłego posiłku dotarło zatem bezpośrednio do domów osób potrzebujących.
Składamy wielkie podziękowania darczyńcom – Państwu Edycie i Krzysztofowi Kołodziejczyk, którzy jak co roku pamiętali i bezinteresownie wspomogli dobroczynną akcję przygotowując dla 81 osób wigilijne dania.
Przekazuję Państwu ogromne wyrazy wdzięczności od osób do których trafiły podarki. Ich radość w oczach i uśmiech były dowodem tego jak bardzo ta forma wsparcia była potrzebna.
Podziękowania składam również pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce oraz pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu za sprawne dostarczenie paczek.

Kierownik MOPS Nowy Wiśnicz
Aneta Feliksiak