Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – konsultacje

Szanowni Państwo,

w związku pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Nowy Wiśnicz na lata 2022-2027, oddajemy w Państwa ręce projekt dokumentu. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z jego treścią i zgłoszenie ewentualnych uwag drogą mailową na adres biuro@mops-wisnicz.pl lub pocztą tradycyjną na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, Rynek 16, 32-720 Nowy Wiśnicz w terminie do 09 grudnia 2021 roku. Za wszystkie uwagi z góry dziękujemy.

Strategia_2022-2027_projekt

Zapytanie ofertowe – zapewnienie schronienia

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu zaprasza do składania oferty na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu schronienia osobom tego pozbawionym. Szczegóły w załączonym pliku.

Bezdomni_konkurs_2022_Nowy _Wisnicz

Dystrybucja żywności POPŻ – wrzesień 2021 r.

nagłówek promocyjny popż
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w dniu 14 września 2021 r. objął wsparciem żywnościowym 284 osoby z 99 rodzin z Gminy Nowy Wiśnicz. Beneficjentom przekazano 4.356,82 kg żywności. (więcej…)

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021. Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Realizacja Programu jest finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.). Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021 zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
– dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
– osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
– załatwianiu spraw urzędowych;
– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
– wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni przyznaje usługę asystenta na podstawie Wniosku i Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2021. Dokumenty są dostępne w zakładce wnioski do pobrania.
Terminy naboru będą uruchamiane w kolejnych rundach aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w Powiecie Bocheńskim w 2021 r.:
– Runda 1 do 1 lipca
– Runda 2 do 30 lipca
– Runda 3 do 30 sierpnia
– Runda 4 do 30 września
– Runda 5 do 29 października
– Runda 6 do 30 listopada
Więcej informacji pod adresem:
http://niepelnosprawni.bochnia.pl/program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawne

Informacja ws. Karty Dużej Rodziny

Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r. Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty w przypadku dorosłej osoby oraz posiadające mLegitymację szkolną w przypadku dziecka mogą od 9 czerwca 2021 r. wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny. Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek. Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) KDR. Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie MRiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr. Informacja o wyświetlaniu KDR w mObywatel została także zamieszczona na profilu MRiPS na portalu Facebook.

„Czyste Powietrze”: Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

(więcej…)

Dystrybucja żywności POPŻ – lipiec 2021 r.

nagłówek promocyjny popż
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w dniu 13 lipca 2021 r. objął wsparciem żywnościowym 269 osób z 95 rodzin z Gminy Nowy Wiśnicz. Świadczeniobiorcom przekazano 5 375,36 kg żywności.

(więcej…)

Zapytanie ofertowe – fizjoterapeuta/rehabilitant

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu poszukuje fizjoterapeuty/rehabilitanta chętnego do świadczenia Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – szczegóły w załączonych plikach PDF.

Zapytanie ofertowe – rehabilitant (7)

załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe – rehabilitant (8)

załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe – pedagog

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu poszukuje pedagoga chętnego do świadczenia Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – szczegóły w załączonym pliku PDF.

Zapytanie ofertowe – pedagog

załącznik nr 1 pedagog

Zapytanie ofertowe – logopeda

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu poszukuje logopedy chętnego do świadczenia Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – szczegóły w załączonym pliku PDF.

Zapytanie ofertowe – logopeda

załącznik nr 1 logopeda