Ważne daty

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
p
w
ś
c
p
s
n
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kampania „Już jesteś?” promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu informuje, iż ruszyła kampania społeczna  „Już jesteś”.


Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości, wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz stworzenia społeczeństwa, które świadomie zapewni wsparcie i opiekę dzieciom, aby mogły rosnąć w bezpiecznym i kochającym środowisku.

Projekt dofinansowany został przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023”.
Szczegółowe informacje na temat kampanii można uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię: 22 490 80 50 oraz wchodząc na stronę juzjestem.info.

 

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu zamierza realizować program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

(więcej…)

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu informuje, iż będzie realizować program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

(więcej…)

Ponowne zapytanie ofertowe – neurologopeda

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu poszukuje neurologopedy chętnego do świadczenia Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – szczegóły w załączonym pliku PDF.

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

Załącznik NR 2

Akcja społeczna „Dziel się i częstuj”

Zapytanie ofertowe – neurologopeda

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu poszukuje neurologopedy chętnego do świadczenia Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – szczegóły w załączonym pliku PDF.

zapytanie neurologopeda 2023

załącznik nr 1

 

ZMIANY W SYSTEMIE ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH

Realizując obowiązek wynikający z zapisu art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r. poz. 1429), która zakłada przebudowę od dnia 1 stycznia 2024r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu informuje, że z dniem 1 stycznia 2024 r. nastąpi przebudowa dotychczasowego systemu świadczeń dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, poprzez:

 • wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej w wieku od ukończenia 18 roku życia,
 • zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
 • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

(więcej…)

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 – świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny

Świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy) 

 • terminy składania wniosków

• od 01.08.2023 r. można składać wnioski w formie papierowej o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, który rozpocznie się 01.11.2023 r.;

• wnioski w formie elektronicznej można składać od 01.07.2023 r. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia;

• 30.11.2023r. to data, kiedy należy najpóźniej złożyć wniosek, aby nie stracić świadczeń za listopad.

 • terminy wypłat

po ustaleniu prawa do świadczeń wnioski złożone:

• do dnia 31.08.2023 r. będą wypłacone do 30.11.2023 r.;

• od 01.09.2023r. do 31.10.2023r. będą wypłacone do 31.12.2023r.;

• od 01.11.2023 do 31.12.2023r. będą wypłacone do 29.02.2024r. ( wnioski złożone w grudniu nie będą obejmowały wyrównania od listopada – liczy się wówczas miesiąc wpływu wniosku).

 • w jakiej formie złożyć wniosek

•  papierowej – wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinny można pobrać w siedzibie MOPS Rynek 16 lub ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki—wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022. Przed złożeniem należy sprawdzić czy wszystkie rubryki są uzupełnione, a wniosek podpisany;

• elektronicznie pomocą platformy Emp@tia. Nie można składać wniosków za pomocą poczty elektronicznej.

 • dokumenty 

•  w przypadku zmiany w zatrudnieniu wszystkie pit-y za 2022 r. (od pracodawcy, z ZUS i inne), również uczniów odbywających praktyki w szkole branżowej, Świadectwa pracy, umowy zlecenie, decyzje z urzędu pracy;

•  zaświadczenie o dochodzie uzyskanym – dotyczy zmiany pracy od 1 stycznia 2023 r. do nadal) – więcej informacji w tut. dziale;

•  nakaz płatniczy za 2022 r.;

•  wyrok orzekający rozwód lub separację;

•  w przypadku rodzin, które pobierały np. zasiłki chorobowe z KRUS, stypendium socjalne należy podać kwotę tych świadczeń za 2022r.

 • kryterium dochodowe 

•  674,00 zł;

• 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne;

•  w przypadku, gdy dochód rodziny przekracza kryterium zastosowanie ma mechanizm złotówka za złotówkę.

 

Fundusz alimentacyjny

 • terminy składania wniosków

•  od 01.08.2023 r. można składać wnioski w formie papierowej na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, który rozpocznie się 01.10.2023 r.;

•  wnioski w formie elektronicznej można składać od 01.07.2023 r. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia;

•  31.10.2023r. to data, kiedy należy najpóźniej złożyć wniosek, aby nie stracić świadczeń za październik.

 • terminy wypłat

po ustaleniu prawa do świadczeń wnioski złożone:

•  do dnia 31.08.2023 r. będą wypłacone do 31.10.2023 r.;

•  od 01.09.2023r. do 30.09.2023r. będą wypłacone do 30.11.2023r.;

•  od 01.10.2023 do 31.10.2023r. będą wypłacone do 31.12.2023r.(wnioski złożone w grudniu nie będą miały wyrównania od listopada);

•  od 01.11.2023 do 30.11.2023r. będą wypłacone do 31.01.2024r.(wnioski złożone w listopadzie nie będą miały wyrównania od października);

•  od 01.12.2023 do 31.01.2024r. będą wypłacone do 29.02.2024r.

 • w jakiej formie złożyć wniosek

•  papierowej – wniosek można pobrać w siedzibie MOPS Rynek 16 lub ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki—wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022. Przed złożeniem należy sprawdzić czy wszystkie rubryki są uzupełnione, a wniosek podpisany;

• elektronicznie pomocą platformy Emp@tia. Nie można składać wniosków za pomocą poczty elektronicznej.

 • dokumenty

•  zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych;

•  w przypadku zmiany w zatrudnieniu wszystkie pit-y za 2022 r. (od pracodawcy, z ZUS i inne), również uczniów odbywających praktyki w szkole branżowej, Świadectwa pracy, umowy zlecenie, decyzje z urzędu pracy;.

•  zaświadczenie o dochodzie uzyskanym – dotyczy zmiany pracy od 1 stycznia 2023 r. do nadal) – więcej informacji w tut. dziale;

•  nakaz płatniczy za 2022 r.;

•  wyrok orzekający rozwód lub separację;

•  w przypadku rodzin, które pobierały np. zasiłki chorobowe z KRUS, stypendium socjalne należy podać kwotę tych świadczeń za 2022r.

 • kryterium dochodowe

•  1.209,00 zł;

•  w przypadku, gdy dochód rodziny przekracza kryterium zastosowanie ma mechanizm złotówka za złotówkę.

Szczegółowe  informacje dotyczące prawa do wyżej wymienionych świadczeń dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne 

Dystrybucja żywności POPŻ – czerwiec 2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Plus w dniu 14 czerwca 2023 r. objął wsparciem żywnościowym 177 osób z 65 rodzin z Gminy Nowy Wiśnicz przekazując im 2.160,00 kg żywności między innymi makaron jajeczny świderki, mleko UHT, powidła śliwkowe, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy.

(więcej…)

Lodówka społeczna – dziel się i częstuj

Dnia 6 czerwca br. z tyłu budynku, w którym swoją siedzibę ma Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu w obecności Burmistrza Nowego Wiśnicza – Małgorzaty Więckowskiej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej – Marcina Korty odbyło się oficjalne otwarcie lodówki społecznej. Ideą przewodnią tego przedsięwzięcia jest rozwój pomocy społecznej poprzez wsparcie osób potrzebujących oraz zapobieganie marnotrawieniu jedzenia.
Jak wynika z badań w Polsce rocznie marnuje się blisko 5 ton żywności. W odpowiedzi na zgłaszane przez pracowników MOPS potrzeby mieszkańców gminy w tym zakresie zrodził się pomysł poszerzenia oferty pomocowej o wsparcie rzeczowe organizowane w oparciu o społeczność lokalną. Pomysł ten zmaterializował się w formie uruchamianej właśnie lodówki społecznej.
Mając na uwadze lokalny wymiar inicjatywy zachęcamy mieszkańców oraz przedsiębiorców do włączenia się w akcję DZIEL SIĘ I CZĘSTUJ.
Dostęp do lodówki jest całodobowy – usytuowana jest ona od strony ul. Kmitów (z tyłu budynku siedziby MOPS).
Aby skorzystać z lodówki społecznej, nieodpłatnej, najpierw należy zapoznać się z jej regulaminem.
Lodówka społeczna powstała dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Wojewody Małopolskiego w ramach umowy na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu składa podziękowania pracownikom Zakładu Usług Komunalnych za wsparcie włożone w przygotowanie miejsca oraz montaż lodówki.